Loading IS3C ...................

RAPORT Z BADANIA IS3C LUKA W UMIEJĘTNOŚCIACH W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Zmniejszenie luki między potrzebami branży cyberbezpieczeństwa a umiejętności absolwentów uczelni wyższych

Raport z badania

Autorski

Janice Richardson
Weronika Samara
Olena Stysławska
Teuntje Manders

Opublikowane przez ISC3C, październik 2022 r

Powered by BetterDocs

%d bloggers like this: